Native Nature

Att gå vilse är att lära sig hitta

Lyckan finns inuti oss själva, inte utanför oss själva. Därför är lyckan inte beroende av vad vi har utan av vad vi är.

imagesQQ9CBH1L

Psykosyntes

Psykosyntes är ett förhållningssätt till livet. Psykosyntes har kallats för en psykologi med själ och vilja. Här ryms både den existentiella dimensionen av livet och vår förmåga att vi kan påverka vårt liv.

 

imagesQ3YY5XC5

Massage

Massage bygger på ett helhetstänk som är sammansatt för att du skall komma tillrätta med fysiska och psykiska orsaker till spänningar och smärta.

photo-1420745981456-b95fe23f5753

Kontakt

Om du har några frågor eller vill boka en session eller behandling så får du gärna kontakta mig.